108 Names of Baba Lokenath

 

108 Names of Baba Lokenath

 1. Om Lokenathaya Namah
 2. Om Bhaktaparadhinaya Lokenathaya Namaha
 3. Om Sarvadevasthutaya Lokenathaya Namaha
 4. Om Baradinathaya Namah
 5. Om Sharanagatavatsalaya Lokenathaya Namaha
 6. Om Shankaraya Lokenathaya Namaha
 7. Om Mrityunjayay Lokenathaya Namah
 8. Om Premamurthaya Lokenathaya Namaha
 9. Om Dakshinamurthaye Lokenathaya Namaha
 10. Om Mrityubhai Abhaipradaya Lokenathaya Namaha
 11. Om Urdharetase Lokenathaya Namaha
 12. Om Mahamayaya Lokenathaya Namaha
 13. Om Sthiraya Lokenathaya Namah
 14. Om Kalatitaya Lokenathaya Namaha
 15. Om Devadhipataye Lokenathaya Namaha
 16. Om Sthanave Lokenathaya Namah
 17. Om Lokedhatre Lokenathaya Namaha
 18. Om Purnapurushottamaya Lokenathaya Namaha
 19. Om Varadaya Lokenathaya Namaha
 20. Om Shuddhavigrahaya Lokenathaya Namaha
 21. Om Dhanamangaladatre Lokenathaya Namaha
 22. Om Sarvatmane Lokenathaya Namaha
 23. Om Jagadgurave Lokenathaya Namaha
 24. Om Dayasaraya Lokenathaya Namaha
 25. Om Vishnuvallabhaya Lokenathaya Namaha
 26. Om Jagadvyapine Lokenathaya Namaha
 27. Om Shivaya Lokenathaya Namaha
 28. Om Digamvaraya Lokenathaya Namaha
 29. Om Sarvamangalakaraya Lokenathaya Namaha
 30. Om Vishnave Lokenathaya Namaha
 31. Om Shashvataya Lokenathaya Namaha
 32. Om Mahesharaya Lokenathaya Namaha
 33. Om Adipurushaya Lokenathaya Namaha
 34. Om Bhagavate Lokenathaya Namaha
 35. Om Kamanashakaya Lokenathaya Namaha
 36. Om Paramapurushaya Lokenathaya Namaha
 37. Om Tapashvine Lokenathaya Namaha
 38. Om Rudraya Lokenathaya Namaha
 39. Om Satchidanandavigrahaya Lokenathaya Namaha
 40. Om Bhutabhavanaya Lokenathaya Namaha
 41. Om Yajnaya Lokenathaya Namaha
 42. Om Sarvabhutanamnilayaya Lokenathaya Namaha
 43. Om Shivapriyaya Lokenathaya Namaha
 44. Om Prashantatmane Lokenathaya Namaha
 45. Om Jitendriyaya Lokenathaya Namaha
 46. Om Sarvabhutatmane Lokenathaya Namaha
 47. Om Ugratejase Lokenathaya Namaha
 48. Om Sanatanaya Lokenathaya Namaha
 49. Om Vishwarupaya Lokenathaya Namaha
 50. Om Sarvadukkhadahanaya Lokenathaya Namaha
 51. Om Amritaya Lokenathaya Namaha
 52. Om Kalakalaya Lokenathaya Namaha
 53. Om Mahatejase Lokenathaya Namaha
 54. Om Vyaktaavyaktaya Lokenathaya Namaha
 55. Om Paramatmane Lokenathaya Namaha
 56. Om Siddhaye Lokenathaya Namaha
 57. Om Gangadharaya Lokenathaya Namaha
 58. Om Sahasrakshya Lokenathaya Namaha
 59. Om Jatadharaya Lokenathaya Namaha
 60. Om Sarvadevamayaya Lokenathaya Namaha
 61. Om Grahapataye Lokenathaya Namaha
 62. Om Guhavasine Lokenathaya Namaha
 63. Om Gurave Lokenathaya Namaha
 64. Om Lokepalaya Lokenathaya Namaha
 65. Om Papavimochakaya Lokenathaya Namaha
 66. Om Anantarupaya Lokenathaya Namaha
 67. Om Mahatapase Lokenathaya Namaha
 68. Om Karmadhwamsine Lokenathaya Namaha
 69. Om Jagannathaya Lokenathaya Namaha
 70. Om Ghorotapase Lokenathaya Namaha
 71. Om Sarvatomukhaya Lokenathaya Namaha
 72. Om Shatrughne Lokenathaya Namaha
 73. Om Dinasadhakaya Lokenathaya Namaha
 74. Om Aditaya Lokenathaya Namaha
 75. Om Brahmalokaya Lokenathaya Namaha
 76. Om Yogine Lokenathaya Namaha
 77. Om Mahadevaya Lokenathaya Namaha
 78. Om Padmanabhaya Lokenathaya Namaha
 79. Om Sarvajnaya Lokenathaya Namaha
 80. Om Sadashivaya Lokenathaya Namaha
 81. Om Narayanaya Lokenathaya Namaha
 82. Om Nilakanthaya Lokenathaya Namaha
 83. Om Brahmacharine Lokenathaya Namaha
 84. Om Dayanidhaye Lokenathaya Namaha
 85. Om Swayamshresthaya Lokenathaya Namaha
 86. Om Parameshwaraya Lokenathaya Namaha
 87. Om Antaryamine Lokenathaya Namaha
 88. Om Ganapataye Lokenathaya Namaha
 89. Om Tarakaya Lokenathaya Namaha
 90. Om Parbrahmane Lokenathaya Namaha
 91. Om Paramayamantraya Lokenathaya Namaha
 92. Om Vedatmane Lokenathaya Namaha
 93. Om Pavitraya Lokenathaya Namaha
 94. Om Kamandaludharaya Lokenathaya Namaha
 95. Om Iswaraya Lokenathaya Namaha
 96. Om Satyabrataya Lokenathaya Namaha
 97. Om Deerghaya Lokenathaya Namaha
 98. Om Trigunatmakaya Lokenathaya Namaha
 99. Om Sarvalochanaya Lokenathaya Namaha
 100. OM Purushottamaya Lokenathaya Namaha
 101. Om Pashupataye Lokenathaya Namaha
 102. Om Sahasravahave Lokenathaya Namaha
 103. Om Krishnaya Lokenathaya Namaha
 104. Om Shuddhatmane Lokenathaya Namaha
 105. Om Vasudevaya Lokenathaya Namaha
 106. Om Sarvashubhankaraya Lokenathaya Namaha
 107. Om Trilokarakshakaya Lokenathaya Namaha
 108.  Om Bhakatanamparamayaigataye Lokenathaya Namaha

 

Visit our Facebook page for constant updates: https://www.facebook.com/LokenathMissionofNewYork/